"Thử thai là âm tính." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Thử thai là âm tính." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thử thai là âm tính." câu này tiếng anh là: The pregnancy test was negative.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login