"Chính phủ áp đặt trần đối với nhập khẩu ô tô nước ngoài." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Chính phủ áp đặt trần đối với nhập khẩu ô tô nước ngoài." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ áp đặt trần đối với nhập khẩu ô tô nước ngoài." câu này dịch sang tiếng anh:The government imposed a ceiling on imports of foreign cars.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login