"Làm thế nào bạn quản lý để ngủ qua cơn giông bão đó?" tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Làm thế nào bạn quản lý để ngủ qua cơn giông bão đó?" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào bạn quản lý để ngủ qua cơn giông bão đó?" tiếng anh dịch: How did you manage to sleep through that thunderstorm?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login