"Tôi không tin cô ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." tiếng anh là gì?

Xin giúp em "Tôi không tin cô ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không tin cô ấy kể cho chúng tôi toàn bộ câu chuyện." tiếng anh câu này là:I don't believe she's telling us the whole story.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login