"Bố mẹ cô nhốt cô trong một phòng trên lầu." tiếng anh là gì?

Em hỏi chút "Bố mẹ cô nhốt cô trong một phòng trên lầu." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bố mẹ cô nhốt cô trong một phòng trên lầu." dịch câu này sang tiếng anh: Her parents shut her in an upstairs room.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login