"Chúng tôi đã nhận được tất cả các thông tin liên quan." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi đã nhận được tất cả các thông tin liên quan." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã nhận được tất cả các thông tin liên quan." dịch câu này sang tiếng anh là: We received all the relevant information.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login