"Băm nhỏ hành tây bằng một con dao sắc." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Băm nhỏ hành tây bằng một con dao sắc." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Băm nhỏ hành tây bằng một con dao sắc." câu này tiếng anh là: Chop the onions with a sharp knife.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login