"Tên gia đình sẽ chết với anh ta." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Tên gia đình sẽ chết với anh ta." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tên gia đình sẽ chết với anh ta." câu này tiếng anh dịch: The family name will die with him.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login