"Nước được lọc qua than củi." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Nước được lọc qua than củi." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nước được lọc qua than củi." câu này dịch sang tiếng anh là: The water was filtered through charcoal.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login