"Cô trở về nhà để tìm một cảnh tàn phá." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô trở về nhà để tìm một cảnh tàn phá." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô trở về nhà để tìm một cảnh tàn phá." tiếng anh câu này dịch: She returned home to find a scene of devastation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login