"Tôi không cho rằng bạn cho tôi một thang máy đến nhà ga?" tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Tôi không cho rằng bạn cho tôi một thang máy đến nhà ga?" tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không cho rằng bạn cho tôi một thang máy đến nhà ga?" câu này tiếng anh là: I don't suppose you'd give me a lift to the station?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login