"Quyền bất đồng chính kiến ​​là một phần của hệ thống chính trị của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Quyền bất đồng chính kiến ​​là một phần của hệ thống chính trị của chúng tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Quyền bất đồng chính kiến ​​là một phần của hệ thống chính trị của chúng tôi." câu này dịch sang tiếng anh:The right to dissent is part of our political system.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login