"Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, anh ta sẽ phải ngồi tù một năm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, anh ta sẽ phải ngồi tù một năm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vào thời điểm vụ án được đưa ra xét xử, anh ta sẽ phải ngồi tù một năm." tiếng anh dịch: By the time the case comes to trial, he will have spent a year in prison.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login