"Cam rời thị trấn khoảng một giờ trước, vì vậy bây giờ anh ta nên ra khỏi trang trại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Cam rời thị trấn khoảng một giờ trước, vì vậy bây giờ anh ta nên ra khỏi trang trại." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cam rời thị trấn khoảng một giờ trước, vì vậy bây giờ anh ta nên ra khỏi trang trại." dịch câu này sang tiếng anh là: Cam left town about an hour ago, so he should be out at the farm by now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login