"Điều quan trọng là, trong bài nộp của tôi, rằng một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này được thực hiện." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Điều quan trọng là, trong bài nộp của tôi, rằng một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này được thực hiện." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Điều quan trọng là, trong bài nộp của tôi, rằng một cái nhìn rộng hơn về vấn đề này được thực hiện." dịch sang tiếng anh là: It is important, in my submission, that a wider view of the matter be taken.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login