"Khi nào bạn dự tính có thể trả lại cho tôi?" tiếng anh là gì?

Giúp em với "Khi nào bạn dự tính có thể trả lại cho tôi?" câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Khi nào bạn dự tính có thể trả lại cho tôi?" tiếng anh câu này dịch: When do you envisage being able to pay me back?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login