"Trong bất kỳ cuộc cãi vã nào của gia đình, thường là sáu trong số một và một nửa tá người khác." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Trong bất kỳ cuộc cãi vã nào của gia đình, thường là sáu trong số một và một nửa tá người khác." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trong bất kỳ cuộc cãi vã nào của gia đình, thường là sáu trong số một và một nửa tá người khác." câu này tiếng anh dịch: In any family quarrel, it's usually six of one and half a dozen of the other.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login