"Làm thế nào anh có thể làm hại cô như vậy! Anh ta không có lương tâm" tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Làm thế nào anh có thể làm hại cô như vậy! Anh ta không có lương tâm" tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào anh có thể làm hại cô như vậy! Anh ta không có lương tâm" tiếng anh dịch: How could he have done such harm to her! He's got no conscience at all
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login