"Hành động đầu tiên của tân tổng thống là chấm dứt chiến tranh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Hành động đầu tiên của tân tổng thống là chấm dứt chiến tranh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hành động đầu tiên của tân tổng thống là chấm dứt chiến tranh." dịch sang tiếng anh: The new president's first act should be to end the war.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login