"Phòng của cô ấy nằm trong một đống rác đến nỗi cô ấy xấu hổ khi hỏi tôi." tiếng anh là gì?

Xin giúp mình "Phòng của cô ấy nằm trong một đống rác đến nỗi cô ấy xấu hổ khi hỏi tôi." câu này tiếng anh là gì? Thank you so much.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Phòng của cô ấy nằm trong một đống rác đến nỗi cô ấy xấu hổ khi hỏi tôi." tiếng anh câu này là:Her room was in such a litter that she was ashamed to ask me in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login