"Anh không trả lời câu hỏi của tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Anh không trả lời câu hỏi của tôi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh không trả lời câu hỏi của tôi." tiếng anh câu này dịch: He made no response to my question.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.