"Cô được đưa đến bệnh viện, bị viêm phổi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô được đưa đến bệnh viện, bị viêm phổi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô được đưa đến bệnh viện, bị viêm phổi." câu này tiếng anh là: She was taken to hospital, suffering from pneumonia.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login