"Ông có khả năng đưa ra quyết định tưởng tượng táo bạo." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Ông có khả năng đưa ra quyết định tưởng tượng táo bạo." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông có khả năng đưa ra quyết định tưởng tượng táo bạo." câu này tiếng anh dịch: He had the ability to take bold imaginative decisions.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login