"Chúng tôi quyết định đến thăm châu Âu ít nhất một lần một năm." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Chúng tôi quyết định đến thăm châu Âu ít nhất một lần một năm." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi quyết định đến thăm châu Âu ít nhất một lần một năm." tiếng anh dịch: We resolved to visit Europe at least once a year.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login