"Họ nên gửi cho chúng tôi nhiều chi tiết gần thời gian của buổi hòa nhạc." tiếng anh là gì?

Hộ em câu "Họ nên gửi cho chúng tôi nhiều chi tiết gần thời gian của buổi hòa nhạc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ nên gửi cho chúng tôi nhiều chi tiết gần thời gian của buổi hòa nhạc." dịch sang tiếng anh là: They should send us more details nearer the time of the concert.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login