"Hàng xóm bên cạnh của chúng tôi nói rằng họ sẽ chăm sóc con mèo của chúng tôi cho chúng tôi khi chúng tôi đi vắng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Hàng xóm bên cạnh của chúng tôi nói rằng họ sẽ chăm sóc con mèo của chúng tôi cho chúng tôi khi chúng tôi đi vắng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hàng xóm bên cạnh của chúng tôi nói rằng họ sẽ chăm sóc con mèo của chúng tôi cho chúng tôi khi chúng tôi đi vắng." câu này tiếng anh là: Our next-door neighbours say they'll look after our cat for us while we're away.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login