"Thông thường, anh thậm chí không buồn nói với bất cứ ai anh sẽ đi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Thông thường, anh thậm chí không buồn nói với bất cứ ai anh sẽ đi." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thông thường, anh thậm chí không buồn nói với bất cứ ai anh sẽ đi." câu này tiếng anh dịch: Typically, he didn't even bother to tell anyone he was going.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login