"Cuộc hôn nhân của ngôn từ và giai điệu trong bài hát đó có hiệu quả khác thường." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Cuộc hôn nhân của ngôn từ và giai điệu trong bài hát đó có hiệu quả khác thường." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hôn nhân của ngôn từ và giai điệu trong bài hát đó có hiệu quả khác thường." câu này dịch sang tiếng anh:The marriage of words and melody in that song was unusually effective.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login