"Bây giờ bạn nên khóa xuống một số sửa đổi." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Bây giờ bạn nên khóa xuống một số sửa đổi." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bây giờ bạn nên khóa xuống một số sửa đổi." tiếng anh là: You'd better buckle down to some revision now.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login