"Cô ấy công khai khinh miệt ý tưởng rằng các cô gái yếu hơn đàn ông." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Cô ấy công khai khinh miệt ý tưởng rằng các cô gái yếu hơn đàn ông." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy công khai khinh miệt ý tưởng rằng các cô gái yếu hơn đàn ông." tiếng anh câu này dịch: She is openly scornful of the idea that girls are in any way weaker than men.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login