"Chúng tôi đã dành ba ngày ở Paris." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Chúng tôi đã dành ba ngày ở Paris." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã dành ba ngày ở Paris." câu này tiếng anh dịch: We spent three days in Paris.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login