"Những đám mây dày đặc đã tập trung trên đỉnh Mont Blanc." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Những đám mây dày đặc đã tập trung trên đỉnh Mont Blanc." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những đám mây dày đặc đã tập trung trên đỉnh Mont Blanc." câu này dịch sang tiếng anh là: Heavy clouds had gathered over the summit of Mont Blanc.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login