"Công việc của cô khiến cô cảm thấy không được thỏa mãn và không được đánh giá cao." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Công việc của cô khiến cô cảm thấy không được thỏa mãn và không được đánh giá cao." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công việc của cô khiến cô cảm thấy không được thỏa mãn và không được đánh giá cao." tiếng anh dịch: Her job left her feeling unfulfilled and unappreciated.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login