"Đừng để anh ấy đối xử với bạn như một tấm thảm chùi chân." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ mình "Đừng để anh ấy đối xử với bạn như một tấm thảm chùi chân." tiếng anh câu này là gì? Mình cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đừng để anh ấy đối xử với bạn như một tấm thảm chùi chân." tiếng anh là: Don't let him treat you like a doormat .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login