"Tôi không chắc chắn nếu chiếc bè sẽ nổi." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi không chắc chắn nếu chiếc bè sẽ nổi." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi không chắc chắn nếu chiếc bè sẽ nổi." tiếng anh dịch: I wasn't sure if the raft would float.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login