"Đại hội thể thao Đông Á đầu tiên được tổ chức tại Thượng Hải vào năm 1993." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Đại hội thể thao Đông Á đầu tiên được tổ chức tại Thượng Hải vào năm 1993." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đại hội thể thao Đông Á đầu tiên được tổ chức tại Thượng Hải vào năm 1993." dịch câu này sang tiếng anh là: The First East Asian Games were held in Shanghai in 1993.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login