"Cô đã đi đến hội đồng thành phố và khiếu nại." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Cô đã đi đến hội đồng thành phố và khiếu nại." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô đã đi đến hội đồng thành phố và khiếu nại." câu này dịch sang tiếng anh:She went to the city council and lodged a complaint.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login