"Cô thay em bé thường xuyên." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Cô thay em bé thường xuyên." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô thay em bé thường xuyên." câu này dịch sang tiếng anh là: She changed the baby often.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login