"Cuộc hôn nhân của anh đã bị căng thẳng." tiếng anh là gì?

Xin hộ em "Cuộc hôn nhân của anh đã bị căng thẳng." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cuộc hôn nhân của anh đã bị căng thẳng." tiếng anh dịch: His marriage was under strain.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login