"Tổng thống đã tuyên bố sẽ phủ quyết các biện pháp và ghi đè được đánh giá là một triển vọng mỏng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Tổng thống đã tuyên bố sẽ phủ quyết các biện pháp và ghi đè được đánh giá là một triển vọng mỏng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tổng thống đã tuyên bố sẽ phủ quyết các biện pháp và ghi đè được đánh giá là một triển vọng mỏng." câu này dịch sang tiếng anh là: The President has vowed to veto the measure and an override is rated as a slim prospect.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login