"Tôi hỏi tên và địa chỉ để tôi có thể chuyển thông tin chi tiết cho cảnh sát." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Tôi hỏi tên và địa chỉ để tôi có thể chuyển thông tin chi tiết cho cảnh sát." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi hỏi tên và địa chỉ để tôi có thể chuyển thông tin chi tiết cho cảnh sát." tiếng anh dịch: I asked for names and addresses so that I might pass on details to the police.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login