"Tôi lục lọi nhà bếp để tìm thứ gì đó tốt hơn." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tôi lục lọi nhà bếp để tìm thứ gì đó tốt hơn." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi lục lọi nhà bếp để tìm thứ gì đó tốt hơn." tiếng anh câu này dịch: I ransacked the kitchen for something better.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login