"Cô ấy nhét tôi vào hành lang và hỏi tôi về kế hoạch của mình." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Cô ấy nhét tôi vào hành lang và hỏi tôi về kế hoạch của mình." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy nhét tôi vào hành lang và hỏi tôi về kế hoạch của mình." dịch câu này sang tiếng anh: She buttonholed me in the corridor and asked me about my plans.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login