"Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã hất đối thủ của mình." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã hất đối thủ của mình." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Hết lần này đến lần khác, chúng tôi đã hất đối thủ của mình." câu này dịch sang tiếng anh là: Time and again we have scooped our rivals.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.