"Mọi người đều nhận ra các nhân vật hoạt hình của Disney." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Mọi người đều nhận ra các nhân vật hoạt hình của Disney." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mọi người đều nhận ra các nhân vật hoạt hình của Disney." câu này dịch sang tiếng anh:Everyone recognizes Disney's cartoon characters .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login