"Đối với bữa sáng, cô chỉ có một lát bánh mì và bơ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Đối với bữa sáng, cô chỉ có một lát bánh mì và bơ." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đối với bữa sáng, cô chỉ có một lát bánh mì và bơ." câu này dịch sang tiếng anh là: For breakfast, she had only a slice of bread and butter.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.