"Anh ấy đã đặt cho mình mục tiêu cao cả để lọt vào top năm thế giới." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Anh ấy đã đặt cho mình mục tiêu cao cả để lọt vào top năm thế giới." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy đã đặt cho mình mục tiêu cao cả để lọt vào top năm thế giới." câu này dịch sang tiếng anh là: He had set himself the lofty goal of reaching the world's top five.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login