"Ý tưởng môi trường đã được hấp thụ vào dòng chính của chính trị châu Âu." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Ý tưởng môi trường đã được hấp thụ vào dòng chính của chính trị châu Âu." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ý tưởng môi trường đã được hấp thụ vào dòng chính của chính trị châu Âu." câu này dịch sang tiếng anh:Environmental ideas have been absorbed into the mainstream of European politics.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.