"Một người xếp hàng có cờ của mình để cú đá không được tính." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Một người xếp hàng có cờ của mình để cú đá không được tính." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một người xếp hàng có cờ của mình để cú đá không được tính." câu này dịch sang tiếng anh:A linesman had his flag up so the kick did not count.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.