"Đề xuất đã giành được sự chấp thuận của hội đồng thành phố." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Đề xuất đã giành được sự chấp thuận của hội đồng thành phố." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đề xuất đã giành được sự chấp thuận của hội đồng thành phố." câu này tiếng anh dịch: The proposal has won the approval of the city council.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login